Nauka języków

Znajomość języków obcych jest obecnie nie tylko pożądana ale wręcz niezbędna. Kiedy zatem zacząć naukę języka obcego, by jego przyswajanie nie stanowiło zbyt dużego wyzwania? Niezaprzeczalnym jest, że dzieci posiadają większe umiejętności przyswojenia języka obcego niż dorośli. W związku z tym warto zacząć wprowadzać naukę języka obcego u najmłodszych. Coraz częściej w przedszkolach prowadzone są lekcje języka obcego, podczas których dzieci zdobywają wiedzę z zakresu języka obcego. Idealnym czasem na wprowadzenie drugiego języka jest 3 rok życia dziecka- wówczas umysł pociechy jest najbardziej chłonny, w związku z czym przyswojenie wiedzy dotyczącej języka obcego nie będzie zbyt dużym wyzwaniem.
Decydując się na naukę języka obcego tak małego dziecka pamiętajmy o tym, by była to forma zabawy edukacyjnej.